marjolein spitteler Terug naar overzicht

Cultuureducatie is meer dan lessen in de kunstzinnige disciplines. Cultuur is iets wat mensen doen, een voortdurend proces. Het is alles: taal, erfgoed, kunst, identiteit, sociale relaties en gebruiken. Het maken van kunst kan een middel zijn om deze cultuur in brede zin te onderzoeken. Kinderen kunnen door te tekenen, filmen, dansen, muziek te maken, hun gedachten zichtbaar maken. Er kan een ruimte voor ze worden geopend waarin ze de wereld zélf mogen ontdekken.

Vanaf 2012 ben ik actief geweest als docent bij Kunst & COO (Kunst en Cultuur Onderwijs Ooststellingwerf).
Ook heb ik een aantal jaren teken- en schilderlessen gegeven aan kinderen van 7 tot en met 11 jaar voor Stichting Kunstwerf.
In het kader van KEK! (Kultueredukaasje mei Kwaliteit) ben ik van 2013 tot 2016 werkzaam geweest als erfgoedcoach voor het basisonderwijs binnen de regio Oost- en Weststellingwerf.
In deze periode en tijdens het vervolg KEK2 (2017-2020) ben ik als coach betrokken geweest bij de Tekenskoalle, een traject voor deskundigheidsbevordering voor leerkrachten.
In 2017 ontwikkelde ik samen met mijn collega erfgoedcoaches van KEK!, Willy Bergsma en Wikje Haan, het programma voor erfgoededucatie, 'de Veerkieker'.
Bij dit schoolbreed heemkundeproject voor alle basisscholen in de Stellingwerven is het aanbod van de regionale erfgoedinstellingen verbonden met dat van (lokale) kunstenaars.
Omdat dit concept zeer aansloeg bij de scholen kwam er vanuit de gemeente Ooststellingwerf de opdracht om een vergelijkbare vorm te zoeken voor duurzaamheidseducatie.
Vanaf 2019 ben ik begonnen met het ontwikkelen van het programma voor duurzaamheidseducatie 'Wortels & Vleugels', waarbij kinderen vertrouwd worden gemaakt met duurzaamheidsvraagstukken terwijl er tegelijk ruimte is voor verbeelding en creatief denken.